MÁY VIỀN BẰNG & TÚM

MÁY VIỀN BẰNG & TÚM

Máy Viền Đầu Túm Liền Trục K4-D

Máy Viền Đầu Túm Liền Trục K4-D

Giá bán : 16.000.000 VNĐ
Máy May Viền Bằng 03 kim 05 chỉ - Hiệu: SIRUBA, Model: F007J

Máy May Viền Bằng 03 kim 05 chỉ - Hiệu: SIRUBA, Model: F007J

Giá bán : 10.400.000 VNĐ
Giá khuyến mãi : 8.900.000 VNĐ
Máy May Viền Bằng 03 kim 05 chỉ - Hiệu: SIRUBA, Model: F007K

Máy May Viền Bằng 03 kim 05 chỉ - Hiệu: SIRUBA, Model: F007K

Giá bán : 10.900.000 VNĐ
Giá khuyến mãi : 9.400.000 VNĐ