MÁY VẮT SỔ CÔNG NGHIỆP

MÁY VẮT SỔ CÔNG NGHIỆP

Máy vắt sổ CN Mô Tơ Liền trục; 02 kim 04 chỉ - Hiệu: Britex, Model: BR-GT880D-4

Máy vắt sổ CN Mô Tơ Liền trục; 02 kim 04 chỉ - Hiệu: Britex, Model: BR-GT880D-4

Giá bán : 6.250.000 VNĐ
Giá khuyến mãi : 5.750.000 VNĐ
Máy vắt sổ CN Mô Tơ Liền trục; 02 kim 05CHỈ - Hiệu: Britex, Model: BR-GT880D-5

Máy vắt sổ CN Mô Tơ Liền trục; 02 kim 05CHỈ - Hiệu: Britex, Model: BR-GT880D-5

Giá bán : 6.500.000 VNĐ
Giá khuyến mãi : 6.000.000 VNĐ
Máy vắt sổ CN Mô Tơ Liền trục; 02 kim 04 chỉ - Hiệu: Britex, Model: BR-GT800D-4

Máy vắt sổ CN Mô Tơ Liền trục; 02 kim 04 chỉ - Hiệu: Britex, Model: BR-GT800D-4

Giá bán : 6.050.000 VNĐ
Giá khuyến mãi : 5.550.000 VNĐ
Máy vắt sổ CN Mô Tơ Liền trục; 02 kim 05CHỈ - Hiệu: Britex, Model: BR-GT800D-5

Máy vắt sổ CN Mô Tơ Liền trục; 02 kim 05CHỈ - Hiệu: Britex, Model: BR-GT800D-5

Giá bán : 6.300.000 VNĐ
Giá khuyến mãi : 5.800.000 VNĐ