MÁY THEO THÀNH PHẨM

Máy theo thành phẩm

Máy May Viền Bằng 03 kim 05 chỉ - Hiệu: SIRUBA, Model: F007J

Máy May Viền Bằng 03 kim 05 chỉ - Hiệu: SIRUBA, Model: F007J

Giá bán : 10.400.000 VNĐ
Giá khuyến mãi : 8.900.000 VNĐ