MÁY THEO THÀNH PHẨM

Máy theo thành phẩm

Máy may điện tử Britex Interlock Flat-bed - F007J

Máy may điện tử Britex Interlock Flat-bed - F007J

Giá bán : 45.000.000 VNĐ
Giá khuyến mãi : 38.100.000 VNĐ
Máy may điện tử Britex Interlock Flat-bed - 500-05CB

Máy may điện tử Britex Interlock Flat-bed - 500-05CB

Giá bán : 38.000.000 VNĐ
Giá khuyến mãi : 31.000.000 VNĐ
Máy may 01 kim điện tử, Cắt Chỉ tự động- Hiệu: Britex, Model: BR-9910-D3

Máy may 01 kim điện tử, Cắt Chỉ tự động- Hiệu: Britex, Model: BR-9910-D3

Giá bán : 7.550.000 VNĐ
Giá khuyến mãi : 6.950.000 VNĐ
Máy may Công Nghiệp 01 kim Trụ Nặng  - Hiệu: Britex, Model: BR-9910

Máy may Công Nghiệp 01 kim Trụ Nặng - Hiệu: Britex, Model: BR-9910

Giá bán : 10.100.000 VNĐ
Giá khuyến mãi : 9.350.000 VNĐ
Máy may Công Nghiệp 01 kim Trụ Nặng  - Hiệu: Britex, Model: BR-9910 - copy

Máy may Công Nghiệp 01 kim Trụ Nặng - Hiệu: Britex, Model: BR-9910 - copy

Giá bán : 10.100.000 VNĐ
Giá khuyến mãi : 9.350.000 VNĐ