MÁY THEO THÀNH PHẨM

Máy theo thành phẩm

Máy May Viền Bằng 03 kim 05 chỉ - Hiệu: SIRUBA, Model: F007J

Máy May Viền Bằng 03 kim 05 chỉ - Hiệu: SIRUBA, Model: F007J

Giá bán : 10.400.000 VNĐ
Giá khuyến mãi : 8.900.000 VNĐ
Máy May Viền Bằng 03 kim 05 chỉ - Hiệu: SIRUBA, Model: F007K

Máy May Viền Bằng 03 kim 05 chỉ - Hiệu: SIRUBA, Model: F007K

Giá bán : 10.900.000 VNĐ
Giá khuyến mãi : 9.400.000 VNĐ
Máy may 01 kim điện tử, Cắt Chỉ tự động- Hiệu: Britex, Model: BR-9910-D3

Máy may 01 kim điện tử, Cắt Chỉ tự động- Hiệu: Britex, Model: BR-9910-D3

Giá bán : 7.550.000 VNĐ
Giá khuyến mãi : 6.950.000 VNĐ
Máy may Công Nghiệp 01 kim Trụ Nặng  - Hiệu: Britex, Model: BR-9910

Máy may Công Nghiệp 01 kim Trụ Nặng - Hiệu: Britex, Model: BR-9910

Giá bán : 10.100.000 VNĐ
Giá khuyến mãi : 9.350.000 VNĐ
Máy may Công Nghiệp 01 kim Trụ Nặng  - Hiệu: Britex, Model: BR-9910 - copy

Máy may Công Nghiệp 01 kim Trụ Nặng - Hiệu: Britex, Model: BR-9910 - copy

Giá bán : 10.100.000 VNĐ
Giá khuyến mãi : 9.350.000 VNĐ
Máy vắt sổ CN Mô Tơ Liền trục; 02 kim 04 chỉ - Hiệu: Britex, Model: BR-GT880D-4

Máy vắt sổ CN Mô Tơ Liền trục; 02 kim 04 chỉ - Hiệu: Britex, Model: BR-GT880D-4

Giá bán : 6.250.000 VNĐ
Giá khuyến mãi : 5.750.000 VNĐ
Máy vắt sổ CN Mô Tơ Liền trục; 02 kim 05CHỈ - Hiệu: Britex, Model: BR-GT880D-5

Máy vắt sổ CN Mô Tơ Liền trục; 02 kim 05CHỈ - Hiệu: Britex, Model: BR-GT880D-5

Giá bán : 6.500.000 VNĐ
Giá khuyến mãi : 6.000.000 VNĐ