Electronic sewing machine Britex Overlock Stick - GT900-4D

Search filter

  •  Brand

 • Britex
 • Jack
 • Siruba
 • Partner 4
 • Partner 5
 • Partner 6

  •  Made in

 • Việt Nam
 • Trung Quốc

Overlock Machine

Electronic sewing machine Britex Overlock Stick - GT900-4D
 • Electronic sewing machine Britex Overlock Stick - GT900-4D
 • Electronic sewing machine Britex Overlock Stick - GT900-4D

Electronic sewing machine Britex Overlock Stick - GT900-4D

Product code : BR-GT900D-4D4

Brand : Britex

Made in : Trung Quốc

Prices : 9.950.000 VNĐ

Máy Vắt Sổ CN Điện Tử Tốc Độ Cao 02 kim 04 CHỈ - Hiệu: Britex, Model: BR-GT900D-4D4
- Số Kim & Chỉ: 02 kim 04CHỈ

- Mẫu GT: Tốc độ cao lên đến 7000 -> 8500

- Nâng chân vịt tự động.

- Lại mũi, Cắt Chỉ tự động. Chỉ thừa ngắn

- Môtơ liền trục, điều chỉnh tốc độ, tiết kiệm điện năng.

- Board Quixing, ổn định.

Hotline: 0981 009 039

Electronic sewing machine Britex 

Genuine products, New machine 100%.

Warranty 12 months.

Other product

Electronic sewing machine Britex Overlock Stick - 700-4D4

Electronic sewing machine Britex Overlock Stick - 700-4D4

Prices : 10.300.000 VNĐ
Promotion prices : 9.500.000 VNĐ
Electronic sewing machine Britex Overlock Stick - 700-4D4 - copy

Electronic sewing machine Britex Overlock Stick - 700-4D4 - copy

Prices : 10.550.000 VNĐ
Promotion prices : 9.700.000 VNĐ
Electronic sewing machine Britex Overlock Stick - 700-4D - copy

Electronic sewing machine Britex Overlock Stick - 700-4D - copy

Prices : 6.250.000 VNĐ
Promotion prices : 5.750.000 VNĐ
Electronic sewing machine Britex Overlock Stick - 700-4D - copy - copy

Electronic sewing machine Britex Overlock Stick - 700-4D - copy - copy

Prices : 6.500.000 VNĐ
Promotion prices : 6.000.000 VNĐ
Electronic sewing machine Britex Overlock Stick - 700-4D - copy - copy

Electronic sewing machine Britex Overlock Stick - 700-4D - copy - copy

Prices : 6.050.000 VNĐ
Promotion prices : 5.550.000 VNĐ
Electronic sewing machine Britex Overlock Stick - 700-4D - copy - copy - copy

Electronic sewing machine Britex Overlock Stick - 700-4D - copy - copy - copy

Prices : 6.300.000 VNĐ
Promotion prices : 5.800.000 VNĐ
Electronic sewing machine Britex Overlock Stick - 700-4D

Electronic sewing machine Britex Overlock Stick - 700-4D

Prices : 6.850.000 VNĐ
Promotion prices : 6.150.000 VNĐ