Electronic sewing machine Britex Needle Lockstitch - Long Arm 9988-56.85-D3

Search filter

  •  Brand

 • Britex
 • Jack
 • Partner 6

  •  Made in

 • Việt Nam
 • Trung Quốc

  •  Prices

 • Under 5 triệu
 • Từ 5 - 7 triệu
 • Từ 7 - 10 triệu
 • Trên 10 triệu

  •  Power

 • 50W
 • 100W
 • 150W
 • 200W

1 needle machine

Electronic sewing machine Britex Needle Lockstitch - Long Arm 9988-56.85-D3
 • Electronic sewing machine Britex Needle Lockstitch - Long Arm 9988-56.85-D3

Electronic sewing machine Britex Needle Lockstitch - Long Arm 9988-56.85-D3

Product code : BR-0303L-56/85/100-D4

Brand : Britex

Made in : Trung Quốc

Prices : Contact

Máy may 01 kim Điện Tử THỚT DÀI, Ổ lớn, chân vịt bước (Máy cào bơi), nâng chân vịt cắt chỉ tử động - Hiệu Britex, Model: BR-0303L-56/85-D4.

- Máy may công nghiệp 01 kim điện tử.

- Nâng chân vịt và cắt chỉ (chỉ thừa gắn gọn) tự động.

- Ổ Lớn.

- Chân vịt bước.

- Motơ Liền trục.

- Thớt dài:

 • BR-9988-56-D4: Thớt dài 56cm.
 • BR-9988-85-D4: Thớt dài 85cm.

*** Hàng chính hãng, Máy mới 100%.

*** Bảo hành Cơ lỗi do Nhà Sản Xuất 01 năm.

Hotline: 0981 009 039

Electronic sewing machine Britex 

Genuine products, New machine 100%.

Warranty 12 months.