Electronic sewing machine Britex Needle Lockstitch Heavy - 20618

Search filter

  •  Brand

 • Britex
 • Jack
 • Partner 6

  •  Made in

 • Việt Nam
 • Trung Quốc

  •  Prices

 • Under 5 triệu
 • Từ 5 - 7 triệu
 • Từ 7 - 10 triệu
 • Trên 10 triệu

  •  Power

 • 50W
 • 100W
 • 150W
 • 200W

1 needle machine

Electronic sewing machine Britex Needle Lockstitch Heavy - 20618
 • Electronic sewing machine Britex Needle Lockstitch Heavy - 20618

Electronic sewing machine Britex Needle Lockstitch Heavy - 20618

Product code : BR-20618

Brand : Britex

Made in : Trung Quốc

Prices : Contact

Máy may công nghiệp 01kim, ổ ngửa, trụ kim bơi bàn lừa dạng Unison/Compound Feed - Hiệu Britex, Model: BR-20618.

- Máy may công nghiệp 01 kim.

- Trụ kim bơi.

- Cơ cấu bàn lùa dạng Unison/Compound Feed

- Tổ hợp Cơ cấu: Trụ kim, bàn lừa và chân vịt phụ (walking foot) cùng di chuyển động tịnh tiến đồng bộ kết hợp với chân vịt chính (presser foot)

- Ổ Lớn. Ổ Ngửa.

- Cơ cấu cơ khí bơm dầu tự động.

*** Máy được sử dụng rộng rãi trong sản xuất đệm ghế xe hơi, dây an toàn, túi khí, lều và dù.

*** Hàng chính hãng, Máy mới 100%.

*** Bảo hành Cơ lỗi do Nhà Sản Xuất 01 năm.

Hotline: 0981 009 039

Electronic sewing machine Britex 

Genuine products, New machine 100%.

Warranty 12 months.