Electronic sewing machine Britex Needle Lockstitch - 8700

Search filter

  •  Brand

 • BRUCE
 • Britex
 • Siruba
 • Partner 6
 • Jack
 • Partner 4
 • Partner 5

  •  Made in

 • Việt Nam
 • Trung Quốc

  •  Prices

 • Under 5 triệu
 • Từ 5 - 7 triệu
 • Từ 7 - 10 triệu
 • Trên 10 triệu

  •  Power

 • 50W
 • 100W
 • 150W
 • 200W

1 needle machine

Electronic sewing machine Britex Needle Lockstitch - 8700
 • Electronic sewing machine Britex Needle Lockstitch - 8700
 • Electronic sewing machine Britex Needle Lockstitch - 8700

Electronic sewing machine Britex Needle Lockstitch - 8700

Product code : BR-8700

Brand : Britex

Made in : Trung Quốc

Prices : 3.500.000 VNĐ

Máy may công nghiệp 01 kim cơ - Hiệu Britex, Model: BR-8700

- Máy may công nghiệp 01 kim Cơ.

- Đầu Tròn thiết kế chuẩn Juki Nhật Bản, Cơ cấu cơ khí chất lượng, ổn định.

- Tốc độ tối đa đạt: 5000vong/phút.

- May phù hợp cho các chất liệu vải phổ biến thông thường.

Hotline: 0981 009 039

Electronic sewing machine Britex 

Genuine products, New machine 100%.

Warranty 12 months.