Electronic sewing machine Britex Needle Lockstitch - 5550

Search filter

  •  Brand

 • Britex
 • Jack
 • Partner 6

  •  Made in

 • Việt Nam
 • Trung Quốc

  •  Prices

 • Under 5 triệu
 • Từ 5 - 7 triệu
 • Từ 7 - 10 triệu
 • Trên 10 triệu

  •  Power

 • 50W
 • 100W
 • 150W
 • 200W

1 needle machine

Electronic sewing machine Britex Needle Lockstitch - 5550
 • Electronic sewing machine Britex Needle Lockstitch - 5550
 • Electronic sewing machine Britex Needle Lockstitch - 5550

Electronic sewing machine Britex Needle Lockstitch - 5550

Product code : BR-0303

Brand :

Made in : Trung Quốc

Prices : 5.300.000 VNĐ

Máy may 01 kim ổ lớn chân vịt bước (Máy cào bơi) - Hiệu Britex, Model: BR-0303

- Máy may công nghiệp 01 kim Cơ.

- Ổ Lớn.

- Chân vịt bước.

*** Hàng chính hãng, Máy mới 100%.

*** Bảo hành Cơ lỗi do Nhà Sản Xuất 01 năm.

(Đơn giá chưa bao gồm chân bàn moto)

Hotline: 0981 009 039

Electronic sewing machine Britex 

Genuine products, New machine 100%.

Warranty 12 months.