Electronic sewing machine Britex Needle Lockstitch - 0303-D3

Search filter

  •  Brand

 • BRUCE
 • Britex
 • Siruba
 • Partner 6
 • Jack
 • Partner 4
 • Partner 5

  •  Made in

 • Việt Nam
 • Trung Quốc

  •  Prices

 • Under 5 triệu
 • Từ 5 - 7 triệu
 • Từ 7 - 10 triệu
 • Trên 10 triệu

  •  Power

 • 50W
 • 100W
 • 150W
 • 200W

1 needle machine

Electronic sewing machine Britex Needle Lockstitch - 0303-D3
 • Electronic sewing machine Britex Needle Lockstitch - 0303-D3

Electronic sewing machine Britex Needle Lockstitch - 0303-D3

Product code : BR-0303-D4

Brand : Britex

Made in : Trung Quốc

Prices : Contact

Máy may 01 kim Điện Tử Ổ lớn chân vịt bước (Máy cào bơi), nâng chân vịt cắt chỉ tử động - Hiệu Britex, Model: BR-0303-D4

- Máy may công nghiệp 01 kim.

- Nâng chân vịt và cắt chỉ (chỉ thừa gắn gọn) tự động.

- Ổ Lớn.

- Chân vịt bước.

- Motơ Liền trục.

*** Hàng chính hãng, Máy mới 100%.

*** Bảo hành Cơ lỗi do Nhà Sản Xuất 01 năm.

(Đơn giá chưa bao gồm chân bàn moto)

Hotline: 0981 009 039

Electronic sewing machine Britex 

Genuine products, New machine 100%.

Warranty 12 months.