1 needle machine

Search filter

  •  Brand

 • BRUCE
 • Britex
 • Siruba
 • Partner 6
 • Jack
 • Partner 4
 • Partner 5

  •  Made in

 • Việt Nam
 • Trung Quốc

  •  Prices

 • Under 5 triệu
 • Từ 5 - 7 triệu
 • Từ 7 - 10 triệu
 • Trên 10 triệu

  •  Power

 • 50W
 • 100W
 • 150W
 • 200W

1 needle machine

Máy may 01 kim điện tử, cắt chỉ tự động - Hiệu Britex, Model: BR-7300-D4

Máy may 01 kim điện tử, cắt chỉ tự động - Hiệu Britex, Model: BR-7300-D4

Prices : 8.500.000 VNĐ
Promotion prices : 7.300.000 VNĐ
Electronic sewing machine Britex Needle Lockstitch - 9910D4

Electronic sewing machine Britex Needle Lockstitch - 9910D4

Prices : 7.800.000 VNĐ
Promotion prices : 6.200.000 VNĐ
Electronic sewing machine Britex Needle Lockstitch - 9910D4 - copy

Electronic sewing machine Britex Needle Lockstitch - 9910D4 - copy

Prices : 7.550.000 VNĐ
Promotion prices : 6.950.000 VNĐ
Electronic sewing machine Britex Needle Lockstitch - 8888D4

Electronic sewing machine Britex Needle Lockstitch - 8888D4

Prices : 8.100.000 VNĐ
Promotion prices : 6.400.000 VNĐ